Anders Magnusson: - Skapa det liv du vill! Jag har verktygen!

Allmänt / Permalink / 0
Hej mina fantastiska vänner!

För ett tag sen var jag på en mycket bra föreläsning och fick äran att träffa Anders Magnusson. Hans föreläsning heter: ”Skapa det liv du vill –Dumpa bagaget!” Jag går på föreläsningar så ofta jag får möjlighet och har därför fått min favoriter. Hade inte hört Anders tidigare, men nu är han en av mina favoriter. 

Anders är elitidrottaren som fastnade i missbruk och kriminalitet. För att vända sitt liv blev han civilekonom vid Handelshögskolan, men den stora förändringen skedde först 1998 när han blev nykter och drogfri. Efter det har Anders vigt sitt liv åt egen personlig utveckling och att hjälpa andra.

Jag tycker det är så fantastiskt när en människa som hamnat fel kan vända sitt liv och sedan hjälpa andra. Anders är VD och grundare till företaget Svenska Institutet för Sorgbearbetning. Deras vision är att hjälpa så många människor som möjligt med känslomässig läkning vid alla typer av förluster och förändringar.

På sin föreläsning så ger Anders flera verktyg, för att lära sig hur man kan försonas med sig själv och sina erfarenheter och bli fri att skapa det liv man vill leva. Samtidigt som vi lär oss mycket om hur vi skaffar oss saker, får vi lära oss förvånansvärt lite om hur vi kan hantera förluster och förändringar.

Under föredraget lär han ut hur vi får kraft till handling, mod till förändring, nycklar till frihet, hur man lär sig förlåta och släppa sina inre hinder.

Varför jag berättar lite kring det är för att Magnus har en extra insatt föreläsning den 30 maj! För bara 295 kr för du lyssna på honom och du får även boken Sorgbearbetning. Är du intresserad så gå in på denna sida: https://www.sorg.se/forelasningar/

Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på en förlust av något slag. Ofta förknippas sorg med dödsfall och skilsmässor, men sorgereaktioner kan utlösas av en rad olika förluster och förändringar. Några exempel är separationer, övergrepp av olika slag, relationsproblematik (till partner, föräldrar, barn, vänner, kollegor) egen eller annans sjukdom, att förlora ett husdjur, när barnen flyttar hemifrån, att gå i pension eller att livet inte blev som man tänkt sig.

Kännetecken och reaktioner kan vara energiförlust, förändrade matvanor, oregelbunden sömn, koncentrationssvårigheter, humörsvängningar mm. Dom kan vara mycket individuella.

Lite skrämmande som Anders skriver i sin bok… En människa kan drabbas mer än fyrtio förluster under sitt liv. Ja då gäller det verkligen att ha verktygen att hantera förluster! Ett hjärta kan alltså brista många gånger.

Jag läser på en sida: ”En del människor utvecklar ett livslångt förhållande till sin smärta och agerar som offer. Detta blir ofta till en livsbegränsande och hindrande vana. ”Offer ” har svårt att be om ursäkt. Att förlåta är en handling, inte en känsla!” Just detta sa Anders flera gånger under sin föreläsning…. Ta in orden.. ”Att förlåta är en handling, inte en känsla”. Du behöver inte tycka om personen du förlåter men du mår bättre i själen om du förlåter! Sorgbearbetning innebär att kunna förlåta andra!

Nu är ni nog nyfikna på Anders Magnusson så jag ska inte skriva mer om det. Men kan tipsa er att googla på dom olika faserna som man går igenom. Kan vara bra att känna till dom. Sorgens faser är: Chockfasen, Reaktionsfasen, Bearbetningsfasen och Nyorienteringsfasen. Där börjar man blicka framåt! Man ser en ljusare framtid och sig själv i den framtiden.

Jag ber Anders att berätta hur hans familj ser ut!

- Jag gift med Camilla som jag varit ihop med sedan år 1996. Vi bor i Bromma med våra två döttrar, 11 år och 9 år gamla, och katten Maja.

- Vad har du för livsmotto? frågar jag vidare.

- Mitt livsmotto är ”Var sann mot dig själv”, vilket är ett citat från Hamlet av Shakespeare.

- Du sa på föreläsningen att du har lite kvar i din ryggsäck….vad är det du behöver bearbeta?

- Det jag själv har kvar att bearbeta handlar främst om min tid som kriminell och om tiden i fängelse. Barndomen och mina vanliga kärleks-och vänskapsrelationer känner jag mig ganska klar med. Sedan finns det även en del kvar som handlar om mina känslomässiga reaktionsmönster som jag har kvar att bearbeta. Det är dock på en helt annan nivå mot det jag befann mig i tidigare, så på det stora handlar det om ganska angenäma problem jag idag sitter i – eller kanske bättre uttryckt ”idag är jag tacksam över att de problem jag har inte är värre än de är”. :-)

- Hur påverkar bagaget? undrar jag.

- Även om det finns ett antal vanliga sätt som bagaget genom sorgereaktioner påverkar är det viktigt att komma ihåg att reaktionerna är unika och skiljer sig åt från person till person. Man sörjer sin relation till det som gått förlorat, och eftersom alla relationer är unika så är all sorg unik. Det går därför inte att på förhand beskriva en normal sorgereaktion. Reaktionerna varierar över tiden hos varje enskild person. Sorg är inte en tidsbestämd process som sker i stadier eller faser, utan kan bäst beskrivas som ett flöde som böljar fram och tillbaka.

Anders går sedan in djupare på dom reaktioner som jag tidigare nämnde. Men jag skriver ner dom här!

Vanliga sorgereaktioner är:

En känsla av bedövning. Det första som en sörjande brukar uppleva är en känsla av bedövning. Denna initiala reaktion beror på att det som hänt är alltför smärtsamt och omvälvande för att man ska kunna ta in det på en gång. Känslan av bedövning kan komma och gå under de första dagarna efter förlusten och variera i styrka.

Koncentrationssvårigheter. Sörjande tänker mycket på förlusten och kan därför ha svårt att minnas alldagliga saker och ha svårt att koncentrera sig. De kan berätta hur de går från ett rum till ett annat för att hämta något, men att de glömt vad de skulle hämta när de kommit fram. De kan också redogöra för hur de skadade sig, eftersom de inte var riktigt närvarande, när de till exempel skar sig vid matlagning eller krockade när de körde bil.

Humörsvängningar. En typisk reaktion är att pendla snabbt mellan olika känslolägen. Från att ha varit ledsen kan den sörjande plötsligt känna sig upprymd. Känslorna är dessutom starka. Det är även vanligt är att uppleva motstridiga känslor. Sörjande kan uppleva en lättnad över att en älskad anhörig inte längre lider av sin svåra sjukdom, samtidigt som de upplever en förtvivlan över att hon eller han inte längre är i livet.

Vredesutbrott. Utbrott av aggressivitet kan förekomma. Att vara lättstött, irritabel och arg är inte ovanligt bland sörjande, även om långtifrån alla reagerar med ilska. Ena stunden vill man ha många människor i sin när- het, nästa ögonblick stöter man bort allt och alla. Utbrotten beror på den psykiska anspänningen och upplevelsen av frustration kring det som hänt. Det är då viktigt att inte döma, utan att vara tolerant och visa förståelse, vilket brukar leda till att den underliggande sorgen kommer fram.

Förändrade matvanor. Sorg påverkar även hungerkänslorna. Sorgen kan leda till brist på aptit eller omåttlig glupskhet. Det förekommer även att sörjande pendlar mellan dessa ytterligheter. Både att äta för mycket och att äta för lite kan vara ett sätt att för stunden dämpa smärtan.

Oregelbunden sömn. Sömnen kan påverkas av sorg. Perioder med sömnsvårigheter kan följas av perioder då man istället sover extremt mycket. Över tiden kan tillstånd av sömnbrist och sömnöverskott pendla fram och tillbaka.

Energiförlust. Tankar och känslor kring det som har hänt slukar mycket energi. Sörjande berättar ofta om en väldig trötthet som inte går att sova bort. Den ursprungliga energin och livslusten finns helt enkelt inte längre kvar, vilket i sig kan upplevas som en förlust.

- Vilka flyktbeteenden är vanligast? frågar jag.

Anders svarar:

- En anhörigs död, en skilsmässa och andra större förluster producerar en enorm mängd känslomässig energi. Eftersom de flesta av oss har blivit felaktigt socialiserade att hantera sorgliga och smärtsamma känslor, ända från tidig barndom, saknar vi ofta verktyg för bestående läkning. Tvärtom uppmuntras vi, aktivt eller passivt, att använda tillfälliga lättnader för att döva smärta.

Anders fortsätter………

- En klichéartad berättelse illustrerar väl detta faktum. Ett litet barn kommer hem efter att ha blivit sårat av ett annat barn på lekplatsen. Mamman, pappan eller någon annan vårdnadshavare undrar vad som hänt. Barnet svarar med tårar i ögonen att ett av de andra barnen var elakt. ”Var inte ledsen, kom så köper vi en glass”, säger då den vuxne. Därmed lär sig barnet, från en viktig kunskapskälla, den livslånga läxan att känslor kan hanteras med hjälp av mat.

- Då myterna om sorg inte ger någon vägledning till hur känslomässig läkning kan uppnås, utvecklar sörjande ofta olika beteenden för att få tillfällig lättnad. Bland annat visar en studie vid Sahlgrenska universitetssjukhuset att närmare en tredjedel av alla änkor använde alkohol i ett försök att lindra sin sorg.
Några exempel på beteenden som kan ha negativ inverkan på människor i sorg är: Alkohol och psykofarmaka, mat, arbete och träning, shopping, sex och ilska.

Anders berättar vidare….

- Dessa beteenden kan bli skadliga om man tar till dem av fel anledning. Att äta en glass har ingen bestående inverkan på den känslomässiga smärta som en förlust orsakat. Shopping kanske lindrar för stunden, men gör inget åt de bakomliggande orsakerna till sorgen och smärtan. Gemensamt för samtliga dessa flyktvägar är att de tillfälligt förändrar sinnesstämningen, vilket skapar en illusion av förbättring. Men effekten är bara kortsiktig och det finns risk att beteendet snart upprepas, vilket för den sörjande längre och längre bort från det sorgearbete som behöver göras.

-Förlåta är ditt favoritredskap. Hur gör man? frågar jag.

- Utöver att fullborda kommunikationen handlar sorgbearbetning även om att acceptera och försonas med det som har hänt. Detta blir särskilt tydligt när smärtsamma händelser har inträffat i de relationer som bearbetas.

- När jag på mina kurser talar om behovet av att förlåta uppstår ofta en mängd spontana protester. Förlåtelse är nämligen ett av våra mest missförstådda begrepp. De flesta verkar tolka begreppet förlåtelse som att man ska tycka om den man förlåter, att man ska vilja träffa personen igen, att man ska tycka att det som hände var okej eller inte så farligt, eller att man ska förlåta för den andres skull. Utifrån dessa uppfattningar är det naturligt att inte vilja förlåta någon. Som tur är kräver verklig förlåtelse ingenting av detta.

- Förlåtelse handlar istället enbart om dig, om dina tankar och dina känslor kring det du har varit med om. Förlåtelse innebär att du ger upp hoppet om en annorlunda eller bättre gårdag. Det handlar om ett accepterande av det som skett, vilket ger frid i sinnet.

- Känslan av ilska och bitterhet kommer från upplevelsen av att ha bli- vit skadad. För att förändra den känslan behöver vi en ny upplevelse av försoning med våra erfarenheter. Att förlåta är den handling som åstadkommer detta. Ofta tror vi att vi saknar förmåga att förlåta för att vi inte vill för- låta, men att förlåta är en handling och inte en känsla. Jag brukar förklara vad jag menar med exemplet av att vara för trött för att orka borsta tänderna. Vi borstar oftast ändå tänderna för att vi vet att det känns bättre efteråt.

- Samma sak är det med förlåtelse – först kommer själva handlingen, sedan upplevelsen av att må bättre. Om vi ska vänta på lusten av att förlåta innan vi går till handling och förlåter, kommer vi troligen att få vänta för evigt. Genom att förlåta gör vi oss inte beroende av att den som skadat oss kom- mer till insikt och ber om förlåtelse. Istället frigör vi oss själva genom att gå till handling och förlåta utan att motparten ber om det. Att förlåta gör det möjligt för oss att släppa taget om det som hänt och gå vidare. Det är en gåva vi ger oss själva.

Anders brinner för att prata om detta och fortsätter…………..

- Att förlåta innebär rent praktiskt att du riktar din förlåtelse till motparten. Notera dock att motparten inte ska vara fysiskt närvarande. Förlåtelsen ska inte uttalas direkt till motparten eftersom det nästan alltid uppfattas som en attack, vilket riskerar att leda till ytterligare konflikt och smärta. Istället ska du bli hörd och bekräftad av en annan närvarande människa. Den formulering vi brukar använda oss av är: ”Jag bekräftar att det du gjorde skadade mig, men jag tänker inte längre låta minnet av detta fort- sätta skada mig, utan jag ger upp hoppet om en annorlunda eller bättre gårdag och förlåter dig så att jag blir fri.”

- När vi förlåtit befrias vi oftast från både ilska, smärta och bitterhet.

Nyfiket frågar jag:

- Du skrev ett så fint brev till din fru Camilla. Berätta, hur skriver man ett Fullbordansbrev?

- Ett fullbordansbrev som sedan läses upp är en av de avslutande handlingarna i sorgbearbetningen. Hela 90% av jobbet ligger innan brevuppläsningen. Du behöver göra utforska relationen genom ett relationsdiagram, förstå konceptet med läkande faktorer som innehåller bl.a. både ursäkter, förlåtelser, brustna drömmar, ge upp sina förväntningar om framtiden, samt både negativa och positiva känslomässiga yttranden. Först därefter skriver du brevet. Det går därför inte på ett kortfattat sätt beskriva hur du skriver ett fullbordansbrev, utan du behöver utgå från instruktionerna i boken Sorgbearbetning. Du kan läsa mer om boken och även bokens två första kapitel på www.sorg.se/bocker.

- Du gjorde en jättebra visualiseringsövning på din föreläsning. Kan du berätta den?

- Visualiseringsövningen bygger på att du först skriver ner exempel på några egna förluster, noterar några sätt du flyr eller försöker förändra dina känslor för stunden, antecknar namnen på några personer som sårat dig, samt listar några av dina dåliga samveten. När du så identifierat en del av ditt bagage föreställer du dig hur livet skulle kunna gestalta sig utan detta bagage och vad du behöver göra för att komma dig. Visualiseringsövningen har jag utvecklat själv och du hittar den på www.sorg.se/visualisering

Tack snälla Anders för dina fina svar! Det blev ett långt blogginlägg men det är ett mycket viktigt ämne för att kunna leva det liv man själv vill. Leva livet fullt ut! Vara ärlig mot sig själv! Ha mod till förändring! Allt går att bearbeta! :)

Du som har möjlighet missa inte Anders föreläsning den 30 maj. Idag när jag skriver detta inlägg så är det 26 april. Jag tror det finns platser kvar.

SKÖT OM DIG & HA EN FORTSATT HÄRLIG VECKA!

MÅNGA KRAMAR FRÅN ER SARA.
Till top